Szentes - Myra-i Szent Miklós templom

   
cím: Szentes, 6600
Kossuth Lajos utca 4
szolgálattevő: Füzék Borisz
e-mail: fuzek.borisz@patriarchatus.hu
 

Az egyik leginkább tisztelt ortodox püspöknek, Myra-i Szent Miklósnak szenteltetett a görögök szentesi temploma, amelynek építését tehetős görög családok támogatták. Felépítésére 1786-ban került sor, ekkoriban a környék görögajkú lakossága is a templom környékén telepedett le: a közelben állt a parókia, az iskola, és a kereskedők üzletei is. A templom nyugati építészeti mintákat követ; az oltárt a templomhajótól elválasztó ikonosztáz héttengelyes, háromszintes, aranyozott, műmárványozott, fa vázrendszeru, copf stílusú építmény, amelyen 39 ikontábla foglal helyet. Figyelemreméltóak a Trónoló Istenszülőt és a Tanító Krisztust ábrázoló, gazdag ornamentikájú ikonok a Királyi Ajtó bal- és jobboldalán. Az ikonosztáz ikonjai, csakúgy, mint a boltozatot díszítő falkép az ún. Teneczki-műhely alkotásai. Az ikonfestő, a posztbizánci művészetben egyedülálló módon önmagát is megjelenítette: a Golgota-kereszt tövében, a kárhozott Ádám koponyájának helyére illesztette önarcképét. Ez a festészeti hitvallás egyedülálló az egész posztbizánci görög művészetben. A szentélyben, az oltáron van elhelyezve Szent Agatha vértanúnő ereklyéje, amely Konstantinápolyból került Szentesre. A templom déli homlokzatának falfülkéjében Szent Miklóst ábrázoló freskó látható. Alatta falba épített márványtáblán örökítették meg az egyházalapítók nevét.

2022 augusztus 19

Apostol:

Evangélium:

Liturgikus rend

A hónap minden 2. és 4. vasárnaján
10:00 - Isteni Liturgia

Hírek

Jelenleg nincs friss hír

© KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS